Home » Archives by category » Health & Beauty

เร่งให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูกควบคู่กับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันทั้งกายใจให้เด็กไทย

เร่งให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูกควบคู่กับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันทั้งกายใจให้เด็กไทย

            หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ เดินหน้าอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก หลังจากภาครัฐได้ดำเนินการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กหญิงไทย เพื่อป้องกันโรคร้ายที่คร่าชีวิตหญิงไทยมากเป็นอันดับสอง เน้นสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและสังคมควบคู่ไปด้วยจะเป็นเกราะกำบังที่ดีที่สุด             โรงพยาบาลแก้งคร้อ และมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ได้จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการความร่วมมือภาคีสุขภาพด้านการป้องกันโรค “สร้างภูมิเสริมรักษ์” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม ) ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงและเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองในหญิงไทย โดยมี นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ และนพ. มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน  เป็นประธานในพิธีเปิด และการบรรยายวิชาการ โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาการเด็กและครอบครัว นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลแก้งคร้อเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งรัฐบาลให้โอกาสกับเด็กหญิงไทยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้ว […]

Chiropractic Treatment Can Help You Stay Healthy

During the spring season, people taken on a number of jobs related to their yard or home, and sometimes these activities can take a toll on a body. While some minor aches and pains can go away on their own, there are other types of problems that may only get better after a visit to […]

Peak Power Sports Introduces New Graduated Compression Sleeves

There is nothing more upsetting to a runner than suffering an injury. Years of training and fitness can be jeopardized by a quick slip, a turn of the ankle or a chronic overuse injury. Fortunately for runners, there are several ways to prevent running injuries that will also help them train faster. A well-known method […]

Brad Reviews Celebrates Its Anniversary

BradReviews.com , one of the leading site for male health supplement reviews and health related blog, is celebrating its anniversary as a successful provider of knowledge, tips, reviews and important information especially for those who suffer from male health problems such as erectile dysfunction, decreased libido, and many more. Brad, from Hartford, Illinois, established the […]

It Takes Guts to be Happy! Selected #1 Podcast 2015

Publishing SOLO is pleased to announce that Get Healthier and Feel Better with Author Julia Loggins hosted by Dave Kirby on 1 Simple Thing has ranked as the number one podcast of 2015! This podcast includes an extensive four-part series covering the following topics: “IGNITE Your Inner Healer”, “ENERGIZE Your Lymph System”, “BALANCE Your Acid […]

Inca Wisdom Invoked for New Product On Kickstarter

Younger, softer, more elastic skin that is the promise of Inca Wisdom, a new product currently on Kickstarter looking for funding. The science behind the product relies on the chemical makeup of Physalis Peruviana , “Inca Berry”. This native plant of Peru has one of the highest occurring concentrations of Omega fatty acids of any […]

Purchasing Top Class Natural Oils from “Al-Saha” Has Become Easier

Well-being is an essential aspect of a person’s life regardless of age. People worldwide prefer natural products due to its quality and ability to help them remain healthy, fit and effective against many diseases. “Al-Saha” offers health products and natural oils from Egypt to many customers. “Al-Saha Ukraine” is an online shop that offers 100% […]

Advanced Vision Care Offers £1,500 New Year Discount & Free Consultation On Lasik Laser Eye Surgery

Advanced Vision Care, the leading UK clinic for vision correction treatments have just announced a £1,500 discount plus free consultation for LASIK laser eye treatment booked in January. In addition to the substantial price reduction on LASIK laser eye treatment, Advanced Vision Care are also offering savings of £500 on private cataract treatments, clear lens […]

Global Facial Rejuvenation Market to Grow US$ 26,585.6 Mn by 2021 : PMR

Global Facial Rejuvenation Market to Grow US$ 26,585.6 Mn by 2021 : PMR

According to the latest market report published by Persistence Market Research, titled ‘Global Market Study on Facial Rejuvenation: Early onset of Ageing and Rising Adoption of minimally Invasive Procedures to Drive the Market, the global facial rejuvenation market is expected to expand at a CAGR of 4.9% during the forecast period 2015-2021. The market is […]

Global Alcohol Breathalyzer and Drug Testing Equipment Market Will Reach 140,869,856 Units by 2021

Global Alcohol Breathalyzer and Drug Testing Equipment Market Will Reach 140,869,856 Units by 2021

The latest market report published by Persistence Market Research is titled ‘Global Market Study on Alcohol Breathalyzer and Drug Testing Equipment: Increasing demand for personal Portable Alcohol Breathalyzer to drive the market during the forecast period’. According to this report, the global alcohol breathalyzer and drug testing equipment market will expand at a CAGR of […]

Page 1 of 19123Next ›Last »

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone