เพื่อน้องๆ

เพื่อน้องๆ… นายสันติ องอาจ หัวหน้างานมาตรฐานสากล บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)และตัวแทนพนักงาน จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Better Life by Haier มอบผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าไฮเออร์, อุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบเงินเพื่อสมทบกองทุนอาหารและช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต จำนวน 8,000 บาท ให้แก่นางศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สำนักงานเสือใหญ่ รัชดาภิเษก 36 เมื่อเร็วๆ นี้

You must be logged in to post a comment Login

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone