มาตรฐานปิโตรเลียม

นายมนตรี ตั้งเติมศิริกุล ผู้จัดการทั่วไป (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ ได้มอบคู่มือการกำกับดูแลการสำรวจปิโตรเลียม และการดำเนินงานสำรวจปิโตรเลียมสำหรับผู้รับสัมปทาน ตาม “โครงการปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลการสำรวจปิโตรเลียม และเพิ่มพูนศักยภาพการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยมีนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบให้แก่ตัวแทนผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ณ ห้องกรุงเทพ 3 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

You must be logged in to post a comment Login

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone